Vidste du godt ?

Danskerne er ikke kun kendt for at høre til blandt verdens lykkeligste og for at værne om den danske hygge. Danskerne gør sig også bemærkede ved at have et tårnhøjt forbrug – især vores tøjforbrug vækker opsigt i vores nabolande. Sidste år kom det frem, at danske forbrugere i gennemsnit køber 16 kg. tøj om året. Det vil de fleste forbrugseksperter kalde for et groft overforbrug. Køber du mon mere eller mindre tøj end gennemsnittet?

Selvom flere statistikker og undersøgelser peger på, at danskerne sparer mere op end førhen, så bør der ikke herske nogen tvivl om, at der fortsat bruges formuer på tøj og andre forbrugsgoder. Især udgifterne til tøj og mode er høje sammenlignet med vores nabolande.

10.000 kroner på tøj om året

Den gennemsnitlige danske husstand har udgifter til tøj og sko for mere end 10.000 kr. om året. Det er betydeligt mere end for ti år siden. Den faktiske forbrugsstigning ligger på omkring 10 % – på trods af at prisen på tøj generelt har været faldende de seneste år. Forbruget er højt hos både mænd og kvinder, men nyere statistikker viser tydeligt, at kvinderne er flittigst til at bruge mange penge på tøj.

Hvor mange penge bruger henholdsvis mænd og kvinder på tøj? Du finder svaret nedenfor:

• Mænd: 3.660 kr.

• Kvinder: 5.680 kr.

Danmarks Statistik fortæller, at især mændenes forbrug er steget de seneste år. Stigningen har dog ikke været høj nok til at matche eller overgå kvindernes forbrug. Generelt er kvinder gladere for shopping end mænd – det ved de fleste efterhånden.

Dit jeg ofte siger til mine klienter, som har det dårligt over at de er så egoistiske, at de bruger tid på dem selv for at få en bedre hverdag.

Hvor længe har du en trøje ?

Hvor længe skal du bo i din krop og dit sind.

Det plejer at hjælpe dem.